Ingatlanspecialista
Kérdésed van? Hívj minket!
+3620 317 8848
e-mail:
infoingatlanspecialista.com

Felhasználói szerződés

Felhasználói szerződés

Mely létrejött egyfelől az www.ingatlanspecialista.com weboldal a továbbiakban: Weboldal üzemeltetője (részletesen lásd a 2. pontban. Továbbiakban: Szolgáltató, másfelől a Weboldal felhasználói között a továbbiakban: Felhasználó, akik azzal, hogy a Weboldalon (Lakberendezés tudástár) böngésznek, regisztrálnak, ill. anyagrészeket rendelnek meg, jelen szerződésben foglaltakat elfogadják.

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);

 • 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

 • 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

 • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

1. A szerződés hatálya, elfogadása, megváltoztatása

A Szolgáltató és Felhasználó között létrejövő szerződés tartalmát - a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett - a jelen Felhasználói szerződés (a továbbiakban: Szerződés), valamint a Weboldalon található további tájékoztatások határozzák meg. Ennek megfelelően jelen Szerződés tartalmazza a Szolgáltatót és a Felhasználót illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Felhasználó a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen Szerződés rendelkezéseit. A Weboldalon keresztül történő vásárlással Felhasználó elfogadja a jelen Szerződés rendelkezéseit, így ez maradéktalanul a Felhasználó és a Szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi.

A jelen Szerződés rendelkezéseit a Szolgáltató a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy a Szerződés rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni! A Szerződés esetleges módosítása a Weboldalon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

A szerződés nyelve, a szerződés formája

A jelen Szerződés nyelve a magyar nyelv.

A jelen Szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a Szolgáltató nem iktatja.

2. Szolgáltató adatai

Szolgáltató: az oldal üzemeltetője.

Az oldal üzemeltetője:

Ingatlanspecialista

Az oldal címe:

http://www.ingatlanspecialista.com

 

 

Elérhetőségek:


e-mail: info@ingatlanspecialista.com

 

 

Nyilvántartásba vevő szerv:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkár Okmányfelügyeleti Főosztály

 

 

 

 

Tárhely szolgáltató:

BlazeArts Kft. www.forpsi.hu

6090 Kunszentmiklós, Damjanich J. u. 36. 1/8.
telefon: +36) 1 610 5508
e-mail: info@forpsi.hu

3. A szerződés tárgya

A Weboldalon szereplő valamennyi anyagrész, valamint az azok előfizetéseinek értékesítése, interneten keresztül történő megvásárlása.

4. Böngészés

A Weblapon a Szolgáltató szellemi termékeit képező videók, valamint cikkek találhatók a Lakberendezés tárgyköréből, közöttük tetszés szerint barangolhat a Felhasználó, személyazonossága feltüntetése nélkül is megismerkedhet a Weboldal tartalmával, az előfizetési díjakkal, regisztrációs kényszer nélkül tájékozódhat a részletekről.

5. Az anyagrészek, tartalmak bemutatása

A Szolgáltató a Weboldal kínálatában szereplő valamennyi anyagot az arról készült oldalon részletesen bemutatja képekkel és a legjellemzőbb tulajdonságok feltüntetésével (az anyagrész tartalma, az anyagrészben található videók rövid ismertetése, hossza, valamint kiegészítő anyagok, letölthető dokumentumok).

6. Előfizetési díj

A Weboldalon található tartalmak regisztráció és belépés után válnak elérhetővé. Bizonyos tartalmak elérésének előfeltétele egy meghatározott és feltüntetett előfizetési díj megfizetése Szolgáltató számára. A feltüntetett előfizetési díjak egyéb költségeket nem tartalmaznak.

Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy:

 • A Weboldalon mindig az anyagrészek valós és tényleges előfizetési díját tünteti fel;

 • Ha a megrendelt anyagrész előfizetési díja a megrendelés leadása és kiszámlázása között megváltozik, azt mindig a megrendelés pillanatában érvényes áron számlázza a Felhasználó felé.

 • Felhasználó által előfizetett tartalmakat az előfizetési idő lejártának végéig elérhetően tartja a Felhasználó számára.

Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy:

 • A regisztráció során megadott egyedi azonosítók (felhasználónév és jelszó) biztonságáról gondoskodik, azokat titkosan kezeli, és másnak ki nem szolgáltatja, hiszen ezekkel az azonosítókkal csak és kizárólag a Felhasználó számára elérhetővé tett tartalmak válnak hozzáférhetővé számára.

 • Különös figyelmet fordít jelen szerződés 10. pontjának megtartására a számára elérhetővé vált előfizetéses tartalmak tekintetében.

7. Hozzáférés megrendelése

Az előfizetéshez kötött anyagrészek részletes leírását tartalmazó oldalakon rögtön az anyagrész címe alatt látható egy kiemelt információs sávban az előfizetési díj összege, az előfizetés érvényességének időtartama, valamint a „Megrendelem” feliratú gomb. Amennyiben a Felhasználó már rendelkezik az anyagrészhez érvényes előfizetéssel, és be van jelentkezve, ebben az információs sávban a fenti információk és tartalom helyett az előfizetéséből hátralévő napok számát láthatja.

A „Megrendelem” feliratú gombra kattintva:

 • ha nincs bejelentkezve a Felhasználó, a következő felszólítást kapja: „Előfizetés igényléséhez be kell jelentkezned!”, ezt követően a Weboldal a belépéshez irányítja a Felhasználót.

 • A Belépés oldalon beléphet a Felhasználó, ha már regisztrált az oldalon, ill. választhatja a „Regisztráció” feliratú gombot is, amennyiben még nem rendelkezik belépési adatokkal.

 • A belépés, vagy a regisztráció után a Weboldal visszairányítja a Felhasználót arra az oldalra, ahol az előfizetés igénylését kezdeményezni akarta.

 • Ekkor újra kattinthat a „Megrendelem” feliratú gombra. Ennek következtében kérdést intéz a Felhasználóhoz a Weboldal: „Valóban megrendeled a(z) [anyagrész címe] című anyagrész előfizetését [előfizetési díj] Ft-ért?”

 • Ugyanitt figyelmeztetés található arra nézve, hogy a megrendelés leadásával Felhasználó elfogadja a Felhasználói szerződést (jelen dokumentumot). Amennyiben eddig nem olvasta, a „Felhasználói szerződés” szóra kattintva megnyílik számára ez a dokumentum.

 • Az „Igen” gombra kattintva folytatódik a megrendelés folyamata, a „Nem” gombra kattintással Felhasználó megszakítja a folyamatot. Ebben az esetben adatok rögzítése nem történik.

 • A megrendelés következő lépésében a Weboldal tájékoztatja a Felhasználót arról, hogy megrendelési igényét az oldal rögzíteni fogja, melyről (és az előfizetési díj megfizetésének lehetséges formáiról és az ezzel kapcsolatos egyéb tudnivalókról) a regisztrációkor megadott e-mail címére tájékoztató e-mailt fog kapni.

 • Ezen a ponton még mindig dönthet úgy a Felhasználó, hogy nem véglegesíti megrendelését (és bezárja a párbeszédpanelt), vagy véglegesítheti megrendelését az „Ok” gombra kattintva.

A Felhasználói szerződés elfogadása

Felhasználó az előfizetés igénylésének véglegesítésével kijelenti, hogy e Szerződés tartalmát megismerte és azt önmagára nézve is kötelezőnek ismeri el.

Adatkezelési tájékoztató elfogadása

Az Adatkezelési tájékoztató elfogadásával Felhasználó hozzájárul megadott adatai kezeléséhez és a tájékoztatóban meghatározott ideig történő tárolásához.

A regisztrált felhasználó az Adatkezelési tájékoztatót a regisztráció folyamatában elfogadta, így itt számára ez már nem kötelező.

A rendszer rögzíti a Felhasználói szerződés és az Adatkezelési tájékoztató elfogadásának időpontját, ezzel Szolgáltató esetleges vitás kérdéseknél bizonyíthatja, hogy a megrendelés leadásának időpontjában érvényben lévő Adatkezelési tájékoztatót Felhasználó elfogadta.

8. A megrendelés lemondása

Felhasználó a megrendelését lemondhatja a megrendelését visszaigazoló levélre küldött válaszlevélben a megrendelés feldolgozásának végéig (amíg az előfizetését Szolgáltató nem érvényesítette), vagy a Szolgáltató 2. pontban található telefonszámán a fentebb tárgyalt időpontig.

A megrendelést a Felhasználó a megrendelés feldolgozásának folyamatában minden következmény nélkül lemondhatja.

9. Határidők, elállási jog, jótállás, garancia

9.1. Határidők

 • Szolgáltató vállalja, hogy Felhasználó számára a megrendelt anyagrészt a lehető legrövidebb időn belül elérhetővé teszi, legkésőbb az előfizetési díj beérkezésétől számított 1 naptári napon belül.

 • Felhasználó vállalja, hogy a megrendelt anyagrész előfizetési díját megfizeti. Ennek hiányában Szolgáltató nem teszi elérhetővé számára a megrendelt anyagrészt. Ebben az esetben – mivel nem jött létre vásárlás – jelen Szerződés kitételei sem válnak kötelező érvényűvé.

9.1. Elállási jog

A 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól értelmében a Felhasználó 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlási szándékától. Ez azonban nem vonatkozik az online (nem kézzelfogható adathordozón tárolt) digitális tartalmakra, ill. az ezekhez való hozzáférés jogának megvásárlására.

9.2. Jótállás, garancia

Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét, hogy a 151/2003. kormányrendelet alapján a Weboldalon elérhető tartalmak nem minősülnek tartós fogyasztási cikknek, ezért ezekre garancia nem vonatkozik. Szolgáltató ennek ellenére vállalja, hogy akár digitális minőség, akár tartalmi okok miatt felmerülő felhasználói panaszokat rugalmasan, mindenkor a Felhasználó megelégedésére igyekszik orvosolni.

10. Szerzői jogvédelem

A Weboldalon található online tartalmak szellemi terméknek minősülnek és szerzői jogvédelem alatt állnak: azokat adathordozón rögzíteni, terjeszteni, nyilvánosan vetíteni, vagy bemutatni, kívülálló jogosulatlan személy számára hozzáférhetővé tenni szigorúan tilos!

A Felhasználó azzal, hogy a Weboldalon előfizetéses online tartalmat rendelnek meg, e Szerződés jelen pontjának érvényességét elfogadják, és a benne foglaltakat önmagukra nézve kötelező érvényűnek tekintik.

11. Adatkezelés

Szolgáltató a Weboldal üzemeltetése során birtokába került személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat harmadik (adatkezelésben, vagy feldolgozásban nem érintett) félnek nem szolgáltatja ki, de még saját marketing-tevékenysége során sem használja fel, hacsak ahhoz adatszolgáltató hozzá nem járult (feliratkozás hírlevélre).

ingatlanspecialista
+3620 317 8848
infoingatlanspecialista.com
Cikk megosztása a Facebook-on
Kövess minket a Facebook-on is!

Belépés

×

Ingatlanspecialista

Regisztráció

×

A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!


Ezekre az adatokra csak a számlázáshoz lesz szükségünk, megadhatod őket később is az Adataim menüpont alatt!


Ingatlanspecialista

Üzenj nekünk!